O projektu

Na místě bývalých kasáren v Bělském lese vznikl nový vzdělávací areál. 

Společně s dětmi dostává ostravská veřejnost příležitost k aktivní relaxaci v nově vzniklém lesoparku, obsahujícím výsadby domácích i cizokrajných dřevin s prvky arboreta.

Projekt „Rozšíření výukového areálu Bělský les“ řešil tyto problémy:

 

 „Regenerace brownfields – rozšíření výukového areálu Bělský les“

V roce 2013 bylo provedeno odstranění nevhodných betonových ploch, komunikací a demolice nevhodných drobných staveb

_MG_6451 brown _MG_6443 brown _MG_6438 brown_1 

 

„Rozšíření výukového areálu Bělský les – výsadba zeleně“

Cílem projektu byla regenerace a obnova vegetačních prvků stávajícího území po bývalých kasárnách v lesoparku Bělský les. V roce 2014 byla provedena výsadba cca 4000 ks nových stromů a 1000 ks nových keřů, dále bylo provedeno ošetření stávajících dřevin a založení nových trávníků.  Celková plocha regenerované a zakládané zeleně činí 9,9 ha.  Realizace byla ukončena v závěru roku 2014.

 IMG_0207 IMG_0215 IMG_0273

 

„Rozšíření výukového areálu Bělský les – výukové centrum“

V roce 2015 došlo k rozšíření rozšíření přírodního areálu o enviromentální vzdělávací program, tvořený sítí naučných stezek (nových pěších komunikací) s interaktivními výukovými zastaveními doplněnými altány a mobiliářem. 

 WP_20151130_026 mobiliář WP_20150903_008  T mobiliář WP_20151130_013 mobiliář

Vzdělávací a naučná část výukového areálu Bělský les bude využívána jak širokou veřejností, tak i ke vzdělávacím aktivitám přilehlé Lesní školy. Nacházejí se zde tři komplexy altánů s naučnými a hravými vzdělávacími prvky a informačními tabulemi. Ty seznámí občany především s ekosystémem zdejšího lesa, významem dřeva jako obnovitelné suroviny, jednotlivými druhy dřevin rostoucích v areálu, ale i rostlinnými druhy žijící v ČR a další.