Třešeň ptačí

Latinský název Prunus avium
Český název třešeň ptačí
Čeleď latinsky Rosaceae
Čeleď česky růžovité

Třešeň ptačí je statný strom dorůstající do výšky 20 – 25 m, výjimečně i vyšší s řídkou vejčitou korunou. Pochází patrně z Přední Asie a zdomácněla v celé Evropě, s výjimkou Skandinávie a severní Evropy. Divoce roste roztroušeně ve světlých lesích a na křovinatých stráních od nížin do podhorského stupně. S oblibou je pěstována řada jejích hospodářsky cenných odrůd v zahradách a sadech. Pro svou otužilost se pěstuje jako ovocný strom i u horských chalup v polohách, kde ostatní ovocné stromy již nenacházejí vhodné podmínky.

Kůru má v mládí purpurově hnědou, lesklou, s lenticelami, později načervenale šedohnědou, odlupující se v šupinách. Mladé větve jsou hnědé a lesklé, poměrně silné, s pupeny nahloučenými na konci větévek. Listy jsou střídavé, podlouhle vejčité, až 13 cm dlouhé, zašpičatělé s okrajem hrubě pilovitým. Během léta mají sytě zelenou barvu, na podzim žloutnou nebo se zbarvují karmínově.

Bílé oboupohlavné květy v bezlistých okolících vykvétají před olistěním. Plodem je kulovitá červená, později velmi temně rudá peckovice. U planých stromů má plod (třešeň) dozrávající v červenci průměr pouze cca 1 cm, u kulturních třešní větší. Pod tenkou dužinou ukrývá tvrdou žlutohnědou kulovitou pecku.

Plody šlechtěných odrůd nacházejí široké uplatnění v potravinářství při výrobě marmelád, kompotů, sirupů, cukrovinek atd. Dřevo je velmi cenné. Používá se především pro výrobu luxusního nábytku a výrobu nábytkářských dýh. Má široké červenohnědé jádro a úzkou červenavou běl. Je tvrdé, těžko štípatelné. Ve městech a parcích plní stejně jako ostatní druhy třešní funkci oblíbené okrasné dřeviny.