Ostružiník maliník

Latinský název Rubus idaeus
Český název ostružiník maliník
Čeleď latinsky Rosaceae
Čeleď česky růžovité

Maliník je prastará užitková rostlina. Její pecičky byly ve střední Evropě nalezeny ve stavbách z mladší doby kamenné a ve vykopávkách z doby bronzové. Začátek pěstování maliníku jako ovocné rostliny se datuje do středověku.

Maliník je opadavý až 2 metry vysoký keř se vzpřímenými pruty a s trojčetnými, zřídka pětičetnými listy, svrchu slabě pýřité, na rubu běloplstnaté. Na stonku rostou střídavě.

Kvete v květnu až červnu. Chudokvěté hroznaté květenství vyrůstá na konci větévek nebo v úžlabí listů. Květy jsou skloněné, s bílými, poměrně malými volnými korunními lístky, které se nedotýkají a dosti velkými, dole srostlými zelenými a plstnatými lístky kalíšními. Po dokvětu se kalíšní lístky obracejí vzhůru. V květu je velký počet tyčinek a také pestíků, které vyrůstají na vyklenutém lůžku. Semeníky jsou šedoplstnaté a čnělky bledě zelené.

Plod – peckovička je malý, ojíněný, růžový až červený. Jednotlivé peckovičky jsou srostlé a vytvářejí tak souplodí – malinu, která se snadno odděluje od vyklenutého plodního lůžka.

Maliník roste hojně od nížin do hor na pasekách, ve světlých lesích, v křovinách, na lesních okrajích a kamenitých haldách, často v rozsáhlých porostech.