Metasekvoje čínská

Latinský název Metasequoia glyptostroboides
Český název metasekvoje čínská
Čeleď latinsky Taxodiaceae
Čeleď česky tisovcovité

Rychle rostoucí, zejména v mládí, strom dorůstá ve své domovině až 35 – 50 m. Jedná se o opadavý jehličnatý strom. Metasekvoje vytvářejí sbíhavý kmen o průměru kolem 2 m. Koruna v mládí úzce kuželovitá nebo pyramidální, později vejcovitá až široce rozložitá. Větve jsou uspořádány vstřícně, v mládí vodorovně později obloukovitě vzpřímeny, vyrůstají již od báze kmene. Borka se vytváří velmi brzy, je měkká, odlupující se v tenkých pruzích. U mladých jedinců je oranžovo až červenohnědá, později šedohnědá.

Jehlice jsou opadavé, čárkovité, zploštělé, vyrůstají vstřícně. Zbarveny jsou světle zeleně, před opadem se barví žlutě až červenohnědě. Jsou až 2,5 cm dlouhé.

Metasekvoje čínská je strom s odděleným samčím a samičím květenstvím. Květy jsou jednodomé, samčí nahlučeny v hroznech, samičí stojí jednotlivě.

Nerozpadavé šištice jsou téměř kulovité, visí na 2-4 cm dlouhých stopkách a zrají v 1. roce. Semeno je ploché s křídlatým lemem o velikosti asi 5 x 4 mm.

Je světlomilná dřevina snášející boční zástin (v mládí ji vyhovuje mírné přistínění, později je dřevinou slunnou). Vyžaduje čerstvé, hlubší, propustné a vlhké půdy, nesnáší ale trvalé zamokření. Dosti odolná proti mrazu. Snáší i znečištěné ovzduší, hodí se tak dobře i do městského prostředí.

Je vzácným reliktem třetihor, kdy byla rozšířena až po Grónsko, Špicberky a Aljašku. Pochází ze střední Číny. Přirozeně roste na pomezí provincií S´čchuan a Chupej v nadmořských výškách 400 – 2000 m. Do Evropy byla první semena zaslána v roce 1949. Od konce čtyřicátých let 20. století se tak pěstuje v parcích po celém světě. Protože je dobře mrazuvzdorná, pěstuje se i v ČR.

Po celém světě se na vlhkých místech vysazuje jako parková dřevina a slouží k dekorativním účelům, ve východoasijských státech jsou v ulicích vysazována celá stromořadí, jelikož dobře snáší městské prostředí. Nemalý lesnický význam má v USA, kde se jako rychle rostoucí dřevina pěstuje jako surovina pro výrobu papíru. V ČR hojně vysazována v parcích jako okrasný strom. Je velmi ceněnou okrasnou dřevinou pro sadovnické úpravy v parcích.

Do doby jejího objevu se mělo za to, že tento rod rostlin, žijící na konci druhohor a v třetihorách, vyhynul asi před 70 miliony let, neboť byl znám pouze ze zkamenělin. Jedná se tedy o tzv. živoucí fosílii. Objevena byla roku 1941 a popsána v roce 1948. Od tohoto roku postupně introdukována do mnoha zemí světa.