borovice Banksova

Latinský název Pinus banksiana
Český název borovice Banksova
Čeleď latinsky Pinaceae
Čeleď česky borovicovité

 

 

 

 

 

 

Borovice Banksova  je menší strom, někdy keřovitého vzrůstu, dorůstající do 20 (25) metrů. Kmen je často křivolaký, větve nepravidelné, řídce zachvojené, vytváří 2 přesleny v jednom roce. Kůra vytváří tenkou, černošedou, šupinatou borku. Pupeny jsou smolnaté, 1 cm dlouhé, letorosty žlutavé, později se zbarvují do hněda. Jehlice po dvou ve svazečku, velmi krátké (obvykle 2-3 cm). Šišky přisedlé, po 2-3 v přeslenu, hladké, žlutohnědé, později šedavé. Dozrávají v druhém roce a na stromě zůstávají i dalších 20 let.

Zaujímá celou Severní Ameriku od západního k východnímu pobřeží a tvoří zde rozsáhlé lesy. V Kanadě patří mezi nejrozšířenější borovice a zasahuje až k severnímu polárnímu kruhu.

U nás se vyskytuje občas i v lesních porostech, kam byla ve větším měřítku pokusně vysazována na přelomu 19. a 20. století spolu s americkými druhy borovic, a to borovicí vejmutovkou a borovicí tuhou jako náhrada za naši borovici lesní, u které byly v té době pozorovány velké ztráty na sazenicích z důvodu sypavky.

 

Tento druh se hodí jako pionýrská dřevina všude tam, kde jsou chudé písčité a skalnaté půdy s nedostatkem vláhy. Bývá často používána pro zahradní a parkové výsadby, protože svým nepravidelným habitem vhodně kontrastuje s pravidelnými křivkami staveb a výsadeb.